ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, woj. wielkopolskie, gm. Święciechowa, ob. Henrykowo, pow. 5,7515 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, woj. wielkopolskie, gm. Święciechowa, ob. Henrykowo, pow. 5,7515 ha.

Cena wywoławcza:
113,00 dt
Powierzchnia:
5,7515 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-07-31
Data publikacji:
2020-07-01
Data zakończenia publikacji:
2020-07-31
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.850.2020.TJ
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , leszczyński , Święciechowa , Henrykowo

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna opisana w wykazie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy, podanym do publicznej wiadomości w dniu 29.01.2020 r.  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako zabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Henrykowo, gmina Święciechowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 212/5  o pow. 5,7515 ha.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.