OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie, obr. Jagiele, dz. 10/4, 11/2, 13/4, 17/15 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie, obr. Jagiele, dz. 10/4, 11/2, 13/4, 17/15

Cena wywoławcza:
15,61 dt
Powierzchnia:
7,6204 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2021-01-27
Data publikacji:
2020-12-29
Data zakończenia publikacji:
2021-01-28
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZOL.4243.73.2019.EJ.12
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
10/4
11/2
13/4
17/15
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , gołdapski , Banie Mazurskie , Jagiele

Opis

szczegóły w pliku

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: