OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie, obr. Banie Mazurskie, dz. 81/90, 81/91 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie, obr. Banie Mazurskie, dz. 81/90, 81/91

Cena wywoławcza:
3 200,00 zł
Powierzchnia:
0,1361 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-06-15
Data zakończenia publikacji:
2020-07-09
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4240.141.2020.IŻ.5
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
81/90
81/91
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , gołdapski , Banie Mazurskie , Banie Mazurskie

Opis

szczegóły w pliku

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: