OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie, obr. Banie Mazurskie, dz. 81/10, 8/87, 81/88 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gm. Banie Mazurskie, obr. Banie Mazurskie, dz. 81/10, 8/87, 81/88

Cena wywoławcza:
2 360,00 zł
Powierzchnia:
0,0999 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-06-15
Data zakończenia publikacji:
2020-07-09
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4240.142.2020.IŻ.5
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
81/10
81/87
81/88
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , gołdapski , Banie Mazurskie , Banie Mazurskie

Opis

szczegóły w pliku

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: