OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity, obr. Bukwałd, dz. 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/41, 6/42, 6/43, 6/44, 6/45, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/59, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63, 6/64 , 6/65, 6/66 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity, obr. Bukwałd, dz. 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/41, 6/42, 6/43, 6/44, 6/45, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/59, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63, 6/64 , 6/65, 6/66

Cena wywoławcza:
3,50 dt
Powierzchnia:
19,9608 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-05-26
Data zakończenia publikacji:
2020-07-09
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SGZ.4243.262.2020.BJ.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/41
6/42
6/43
6/44
6/45
6/46
6/47
6/48
6/49
6/50
6/51
6/52
6/53
6/54
6/55
6/56
6/57
6/58
6/59
6/60
6/61
6/62
6/63
6/64
6/65
6/66
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , olsztyński , Dywity , Bukwałd

Opis

szczegóły w pliku