OT Kielce - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kielce

Wykaz nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o powierzchni poniżej 2 ha, położonych na terenie woj. świętokrzyskiego.

Załączony wykaz nieruchomości ma charakter poglądowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach oraz Sekcji Zamiejscowej w Opatowie.