OT Rzeszów - harmonogram przetargów - marzec 2021r., Aktualizacja 09.03.2021r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Rzeszów - harmonogram przetargów - marzec 2021r., Aktualizacja 09.03.2021r.

W załączeniu znajdziesz informacje na temat przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, odbywających się w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie

Wadium będzie można wpłacić tylko na konto KOWR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie KOWR - zgodnie z ogłoszeniem przetargowym.

Szczegółowe informacje na temat ofert umieszczanych w harmonogramie można uzyskać w:
1. Oddział Terenowy KOWR w Rzeszowie
35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7,
tel. 17 853-78-00
rzeszow@kowr.gov.pl

oraz w Sekcjach Zamiejscowych na terenie działania Oddziału:

województwo podkarpackie:

1. Sekcja Zamiejscowa w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 7,
tel. 16 670-82-66, 16 670-63-38

2. Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku
36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 616A/10,
tel. 17 852-92-94, 17 852-92-94, 17 85 37 801, 17 85 37 801

3. Sekcja Zamiejscowa w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
tel. 13 467-60-55, 13 467-60-55, 17 85 37 802

4. Sekcja Zamiejscowa w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45
tel. 17 85 37 804

wymagania techniczne dla uczestników przetargów elektronicznych są dostępne na stronie:
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

transmisje elektroniczne przetargów ofertowych dostępne są na stronie:
http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/transmisje-on-line