OT we Wrocławiu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT we Wrocławiu

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT we Wrocławiu

ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

wroclaw@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Wroclaw/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Wrocław na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894176

 

Dyrektor
Tomasz Krzeszowiec

Zastępca Dyrektora

Urszula Ganczarek

Zastępca Dyrektora

Piotr Regiec

Zastępca Dyrektora

Maurycy Rakowski

 

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Katarzyna Zemła
tel. (71) 356-39-19

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Małgorzata Kosewska
tel. (71) 356-39-19

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

Kierownik: Diana Choińska
tel. (71) 356-39-19

Wydział Kontroli na Miejscu

Kierownika: Katarzyna Kołodziejczyk

tel. (71) 356-39-19

 

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Sebastian Bogus
tel.(71) 356-39-19

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy czwartek od godz. 13:30 do godz. 15:30,
a gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 13:30 do godz. 15:30.