OT w Warszawie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Warszawie

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Warszawie

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

czynny w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00

warszawa@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Warszawa/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Warszawa na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894169

 

Dyrektor
Marcin Wysocki

Zastępca Dyrektora
Jerzy Wal

Zastępca Dyrektora
Paweł Smoliński

Zastępca Dyrektora
Zbigniew Sobieraj

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Sylwia Fabisiak
tel. (22) 531-16-68

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Monika Grądzik

tel. (22) 531-16-71

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Tomasz Michałowski 
tel. (22) 531-15-83

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Wiesław Olewiński     
tel.(22) 531-16-69

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00,
a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.