OT w Opolu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Opolu

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Opolu

ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

opole@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Opole/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Opole na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894114

 

Dyrektor
Waldemar Janeczek

Zastępca Dyrektora
Dariusz Chodorowski

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Danuta Pytlarz
tel. (77) 400-09-00

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Paweł Wargacki
tel. (77) 400-09-00

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Małgorzata Bialik
tel. (77) 400-09-00

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Michał Nowak
tel.(77) 400-09-00

Wydział Kontroli na Miejscu
Kierownik: Arkadiusz Zagola
tel.(77) 400-09-00

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Opolu lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Opolu w każdy poniedziałek od godz.: 8.00 do godz.: 10.00,
a gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz.: 8.00 do godz.: 10.00