OT w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Olsztynie

UWAGA!!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Olsztynie

ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-01
(89) 524-88-06

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

olsztyn@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Olsztyn/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Olsztyn na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894107

 

Dyrektor
Grzegorz Kierozalski

Zastępca Dyrektora
Marcin Kazimierczuk

Zastępca Dyrektora
Piotr Krasulski

Zastępca Dyrektora
Jacek Pawlik

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Marcin Bąk
tel. (89) 524-89-35

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Dariusz Jarosiński
tel. (89) 524-88-04

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Andrzej Szczapa
tel. (89) 524-89-01

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Patrycja Rozumowicz
tel. (89) 524-88-31

Wydział Kontroli Na Miesjcu
Kierownik: Tomasz Kozłowski
tel. (89) 524-89-36

 

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00,
a gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 10.00 do godz. 12.00.