OT w Gorzowie Wlkp. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Gorzowie Wlkp.

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 714-61-00

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

gorzow@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_GorzowWlkp/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Gorzów Wlkp. na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894039

 

p.o. Dyrektor
Roman Jabłoński


Z-ca Dyrektora
Marek Cieloch

 

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji

Kierownik: Monika Szczęch
tel. (95) 714-61-19

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Małgorzata Wróbel
tel. (95) 714-61-14

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Joanna Wojciechowska-Smółka

tel. (95) 714-61-04

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Waldemar Sonnek
tel. (95) 714-61-26

Wydział Kontroli na Miejscu
Kierownik: Stefan Mistrzak
tel: (95) 714-61-25

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00,
a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.