OT w Białymstoku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Białymstoku

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Białymstoku

ul. Kombatantów 4
15- 102 Białystok
(85) 664-31-50

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

bialystok@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Bialystok/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Białystok na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894015

 

Dyrektor
Jadwiga Zabielska

Zastępca Dyrektora
Henryk Dębowski

p.o. Zastępcy Dyrektora
Jarosław Lutyński

Zastępca Dyrektora
Piotr Glinka

 

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Agnieszka Wioletta Kwiatkowska
tel.
(85) 87-30-603, (87) 562-79-78

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Monika Tylenda
tel. (85) 664-31-62

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
p.o. Kierownik: Joanna Kalinowska
tel. (85) 664-31-65

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
p.o. Kierownik: Paweł Kraszewski
tel. (85) 66-43-159,
512-514-656

Wydział Kontroli na Miejscu
Kierownik: Mateusz Maciejczuk
tel. (85) 873-06-04

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00,
a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.