Adres Centrali KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Adres Centrali KOWR

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

czynny w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00

NIP: 5272818355

Korespondencję mailową do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prosimy kierować na adres:

kontakt@kowr.gov.pl

 

Telefoniczny Punkt Informacyjny

(22) 376 76 76

czynny w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne KOWR udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP to: /KOWR/SkrytkaESP

 

Nr GLN do identyfikacji Centrali KOWR na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894008