Sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych

Zakupione w ramach działań interwencyjnych zboża, przechowywane w poszczególnych krajach członkowskich, stanowią własność Unii Europejskiej. Decyzję o ich sprzedaży podejmuje Komisja Europejska.

Decyzja o otwarciu przetargu na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych obwieszczana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie rozporządzenia wykonawczego KE. Komisja określa m.in. przedmiot sprzedaży, ilości zbóż objęte procedurą przetargową, okres objęty przetargiem, a także dodatkowe podokresy składania ofert przetargowych.

Każdorazowo po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenia wykonawczego otwierającego sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych ogłaszany jest przetarg, poprzez publikację ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert przetargowych oraz szczegółowych warunków udziału przedsiębiorców w sprzedaży interwencyjnej zbóż.