Warunki / Formularze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warunki / Formularze

Warunki uzyskania wpisu_zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Fermentowane napoje winiarskie - art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach winiarskich zał. nr 1
Kategorie produktów sektora wina-część II załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 13082013 zał. nr 2
Aromatyzowane produkty sektora wina - art. 3 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 215_2014 zał. nr 3

 

Wnioski
W celu uzyskania wpisu do rejestru, przedsiębiorca po spełnieniu warunków do wykonywania danej działalności oraz po zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia tych warunków, zobowiązany jest złożyć do DG KOWR wniosek wraz z zawartym w nim oświadczeniem o spełnieniu warunków do wykonywania danej działalności na jednym ze wskazanych poniżej formularzy:

Wniosek o wpis_zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (...) zał. nr 4
Załącznik Nr 4 – formularz składa każdy przedsiębiorca, który wnioskuje o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze, wyrabiający lub rozlewający wyroby winiarskie bez względu na pochodzenie surowca do jego wyrobu oraz maksymalną roczną wielkości produkcji. Formularz może złożyć także przedsiębiorca wyłącznie wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hl rocznie, który nie chce skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla niego do dokonania wpisu do rejestru, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach winiarskich. W takiej sytuacji przedsiębiorca ten wnioskuje o wpis w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich na zasadach określonych w art. 8 ww. ustawy.

Wniosek o wpis_zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (...) zał. nr 5
Załącznik Nr 5 – formularz składa przedsiębiorca wyłącznie wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hektolitrów rocznie składa, który chce skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla niego do dokonania wpisu do rejestru, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach winiarskich.

Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich zał. nr 8

Wniosek o nadanie kodu zał. nr 9

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich załącznik  nr 10

 

Deklaracje
  Deklaracja o zapasach win i moszczów winogronowych zał. nr 6

 

Zawiadomienia
  Zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności zał. nr 7