Deklaracja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Deklaracja

Deklarację składają przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR, którzy wyłącznie dokonują rozlewu wina, którego nie wyrobili.

Przedsiębiorcy będący producentami wina lub producentami wina, jednocześnie rozlewającymi wino, którego nie wyrobili składają natomiast deklarację o zapasach wina i moszczów winogronowych na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”.

Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku winiarskiego, wskazując stan zapasów wina które nie zostało wyprodukowane przez przedsiębiorcę wg stanu na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego. Rok winiarski na rynku wina trwa od dnia 1 sierpnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego.

Deklaracja powinna zostać złożona osobiście w kancelarii Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa