Warunki/Formularze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warunki/Formularze

Warunki uzyskania wpisu_zmiany wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

 

Wnioski

W celu uzyskania wpisu do rejestru, przedsiębiorca po spełnieniu warunków do wykonywania działalności oraz po zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia warunków, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych wraz z zawartymi w nim oświadczeniami o spełnieniu warunków do wykonywania danej działalności gospodarczej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

załacznik nr 1_Wniosek o wpis_zmianę wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Wniosek o wykreślenie z rejestru producentów wyrobów tytoniowych - załącznik nr 3

załącznik nr 3_Wniosek o wykreślenie z rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych - załącznik nr 4

załącznik nr 4_Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

 

Zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych - załącznik nr 2

załącznik nr 2_Zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych