Wyroby tytoniowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wyroby tytoniowe

UWAGA PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYTWARZANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH

W dniu 30 października br. weszła w życie ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2015).

Zgodnie z ww. ustawą, z dniem 30.10.2022 br. organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej producentów wyrobów tytoniowych jest Dyrektor Generalny KOWR.

Przedsiębiorcy, którzy chcą się ubiegać o wpis do rejestru, zmianę wpisu lub inne czynności, w zakładce Warunki / Formularze znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków oraz aktualne wzory dokumentów.

Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą i wytwarzają nowatorskie wyroby tytoniowe (wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego) zobowiązani są dokonać zmiany w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych z uwzględnieniem nowatorskich wyrobów tytoniowych, przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wpis do rejestru oraz zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej; szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Opłata skarbowa.

Rejestr jest jawny i dostępny w zakładce Rejestr.