Deklaracje - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Deklaracje

DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ UCZESTNIKÓW RYNKU WINA

 

PLANTATORZY WINOROŚLI wpisani do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR przekazują do KOWR                     Deklarację o zbiorach winogron w danym roku winiarskim do 15 stycznia każdego roku 

 

PRODUCENCI WINA, którzy zgłosili zamiar wyrobu wina w danym roku winiarskim, przekazują do KOWR:

 1. Deklarację o produkcji wina w danym roku winiarskim do 15 stycznia danego roku winiarskiego

 2. Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca poprzedniego roku winiarskiegodo 31 sierpnia danego roku winiarskiego. 

 

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa