PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020
  •  Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

Informacje dla wykonawców

Uprzejmie informuję, że na Platformie Zakupowej KOWR zostały zamieszczone ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia w trzech przetargach nieograniczonych na dostawy artykułów spożywczych w ramach POPŻ Podprogram 2020: