Aplikacja Pomoc Żywnościowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

Uwaga Wykonawcy i Organizacje partnerskie uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym! Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił Aplikację Pomoc Żywnościowa wspomagającą wypełnianie i weryfikację harmonogramów dostaw w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aplikacja Pomoc Żywnościowa umożliwia przygotowanie harmonogramów dostaw artykułów spożywczych, dokonuje sumowania ilości artykułu i liczby palet. Po sporządzeniu harmonogramu dostaw na dany miesiąc wykonawca zobowiązany jest do zmiany statusu danego harmonogramu dostaw na „do zatwierdzenia” i wtedy jest on dostępny dla organizacji partnerskiej. W przypadku, gdy organizacja partnerska nie ma uwag do danego harmonogramu zobowiązana jest harmonogram dostaw zatwierdzić. Możliwe jest wycofanie harmonogramu do wykonawcy w celu dokonania poprawek. Harmonogramy dostaw przygotowane za pośrednictwem aplikacji są dostępne dla KOWR i nie muszą być przekazywane do KOWR w wersji papierowej.

Aplikacja umożliwia również tworzenie aneksów do harmonogramów dostaw. Po sporządzeniu aneksu do harmonogramu dostaw na dany miesiąc wykonawca zobowiązany jest do zmiany statusu danego aneksu na „do zatwierdzenia” i wtedy jest on dostępny dla organizacji partnerskiej. W przypadku, gdy organizacja partnerska nie ma uwag do danego aneksu do harmonogramu zobowiązana jest taki aneks zatwierdzić.

Aplikacja została wyposażona w moduł służący do dodawania skanów dokumentów takich jak:

  1. Protokół przekazania – odbioru i gwarancja jakości,
  2. Wykaz zrealizowanych dostaw,
  3. Inne

Opcja dostępna jest jedynie dla wykonawców.

Dla Wykonawców oraz Organizacji partnerskich uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 założono konta na określone loginy, które zostały zabezpieczone hasłem.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Aplikacji Pomoc Żywnościowa znajdują się w Instrukcji obsługi Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Problemy techniczne związane z działaniem a Aplikacji Pomoc Żywnościowa należy zgłaszać pod nr telefonu: (022) 376 71 00 lub na adres helpdesk@kowr.gov.pl w godzinach 7:00 – 18:00.

 Jednocześnie informujemy, iż codziennie w godzinach 21:00-22:00 będzie realizowane okno serwisowe aplikacji i w tym czasie mogą wystąpić chwilowe problemy w jej działaniu.