Odtłuszczone mleko w proszku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Odtłuszczone mleko w proszku

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2018 r. upłynął okres przejściowy umożliwiający stosowanie nr z Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP).

Okres ten stanowił rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR. Po dacie 31 sierpnia 2018 r. uczestnicy poszczególnych mechanizmów są zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

W odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w ramach działań interwencyjnych realizowane są:

  • zakupy interwencyjne,
  • sprzedaż interwencyjna,
  • dopłaty do prywatnego przechowywania.

Ponadto dokonywany jest wybór magazynów, w których przechowywane będzie OMP zakupione na zapasy interwencyjne.

Dla OMP przeznaczonego do interwencyjnego zakupu w innych państwach członkowskich wystawiane są certyfikaty.