Ogólne zasady realizacji mechanizmu interwencyjnego zakupu wołowiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu interwencyjnego zakupu wołowiny

Działania interwencyjne na rynku wołowiny uruchamiane są przez Komisję Europejską w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji rynkowej, skutkującej spadkiem opłacalności jej produkcji.

Interwencyjnym zakupem objęta jest świeża lub schłodzona wołowina i cielęcina, która przechowywana jest w stanie zamrożonym. Zakup wołowiny i cielęciny może być dokonywany przy zastosowaniu stawek ustalonych z góry przez Komisję Europejską  lub w drodze procedury przetargowej.

Zakupione mięso wołowe i cielęce przechowywane jest w autoryzowanych zakładach odkostniających i chłodniach.

Interwencyjne zapasy stanowią własność Unii Europejskiej, która decyduje o sposobie ich zagospodarowania. Zakupione interwencyjnie mięso sprzedawane jest na rynku wewnętrznym UE w przypadku jego niedoborów.