Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego

Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny”

 

W  dniu 16.07.2020 r. zostały opublikowane:

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1028 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/596 (Dz.Urz. UE L 227 z  16.7.2020 r., str. 8), oraz

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1029 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/595 (Dz.Urz. UE L 227 z  16.7.2020 r., str. 10).

Zgodnie z ww. rozporządzeniami, z dniem 17 lipca 2020 r. uchylone zostały rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2020/595 oraz (UE) 2020/596, co oznacza, że mechanizmy: „Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny” oraz „Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny”, zostały z tym dniem zamknięte.

 

W związku z opublikowaniem w dniu 10.07.2020 r.:
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1006 z dnia 9 lipca 2020 r. zawieszającego składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/596 (Dz.Urz. UE L 223 z 10.7.2020 r., str.1), oraz
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1007 z dnia 9 lipca 2020 r. zawieszającego składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/595 (Dz.Urz. UE L 223 z 10.7.2020 r., str.3), składanie wniosków o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny oraz wniosków o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny/koziny zostało zawieszone na okres od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami przedmiotowe wnioski złożone od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r. zostają odrzucone.

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i  koziego uruchamiany jest przez Komisję Europejską bardzo sporadycznie i tylko w niektórych państwach członkowskich UE (np. Szwecja, Finlandia). Dopłaty przyznawane są przede wszystkim do jagnięciny pochodzącej ze zwierząt poniżej 12 miesięcy, a mechanizm dopłat uruchamiany jest w przypadku, gdy na rynku baraniny i mięsa koziego wystąpi szczególnie trudna sytuacja.

Realizacja mechanizmu Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego w ramach kompetencji KOWR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na terenie Polski, zgodnie z zasadami określonymi przez KE.

 

Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim Przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego.

 

 WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE ,,Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego" określajace warunki dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego

Tel. kontaktowy : 22 376 75 96