Warunki /Formularze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warunki /Formularze

WARUNKI MONITOROWANIA RYNKU MAKU


 Warunki monitorowania rynku maku

 

Wnioski o wpis do rejestru/aktualizacja wpisu

 Załącznik Nr 1. Wniosek o wpis producenta do rejestru maku
 Załącznik Nr 1. Wniosek o wpis producenta do rejestru maku


 Załącznik Nr 2. Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru maku
 Załącznik Nr 2. Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru maku

 

Informacja o zawartych umowach/aktualizacja informacji

 Załącznik Nr 3. Informacja o zawartych umowach na dostarczanie maku
 
Załącznik Nr 3. Informacja o zawartych umowach na dostarczanie maku

 

Wnioski o wykreślenie z rejestru maku

 Załącznik Nr 4. Wniosek o wykreślenie producenta z rejestru maku
 
Załącznik Nr 4. Wniosek o wykreślenie producenta z rejestru maku

 Załącznik Nr 5. Wniosek o wykreślenie podmiotu skupującego z rejestru maku
 
Załącznik Nr 5. Wniosek o wykreślenie podmiotu skupującego z rejestru maku

 

Zawiadomienia o zawieszeniu działalności

 Załącznik Nr 6. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie uprawy maku
 
Załącznik Nr 6. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie uprawy maku

 Załącznik Nr 7. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie skupu maku
 
Załącznik Nr 7. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie skupu maku

 

Dokumentację dotyczącą monitorowania rynku maku należy składać od dnia 7 maja 2022 r.:
• bezpośrednio we właściwym OT KOWR,
• za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, na adres właściwego OT KOWR,
• za pośrednictwem innych operatorów lub,
• elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.