Cele i potrzeby - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cele i potrzeby

CELE I POTRZEBY UPRAWY MAKU

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764) definiuje listę potrzeb i celów, na jakie może być uprawiany mak. Dodatkowo w określonych przypadkach, wprowadza możliwość uprawy maku na potrzeby własne.
 

CELE I PORZEBY UPRAWY MAKU