Cele i potrzeby - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cele i potrzeby

CELE I POTRZEBY UPRAWY MAKU

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764) definiuje listę potrzeb i celów, na jakie może być uprawiany mak. Dodatkowo w określonych przypadkach, wprowadza możliwość uprawy maku na potrzeby własne.
 

UPRAWA MAKU MOZE BYĆ PROWADZONA NA: CELE I POTRZEBY
POTRZEBY WŁASNE (tj. do wykorzystania we własnym gospodarstwie, nie na
sprzedaż)
  •  spożywcze
PRZETWARZANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE W CELU ODSPRZEDAŻY
  • spożywcze
  • potrzeby nasiennictwa
NA SPRZEDAŻ (w ramach umowy kontraktacji z podmiotem prowadzącym działalność w
zakresie skupu)

 

MAK NISKOMORFINOWY

  • spożywcze
  • potrzeby nasiennictwa

MAK INNY NIŻ NISKOMORFINOWY

  • potrzeby farmaceutyczne
  • potrzeby nasiennictwa