Warunki /Formularze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warunki /Formularze

WARUNKI MONITOROWANIA RYNKU KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

 Warunki monitorowania rynku konopi włóknistych

 

Wnioski o wpis do rejestru/aktualizacja wpisu

Załącznik Nr 1 Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych
 Załącznik Nr 1 Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych

 Załącznik Nr 2 Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych
 Załącznik Nr 2 Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych


Informacja o zawartych umowach/aktualizacja informacji

 Załącznik Nr 3 Informacja o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych
 Załącznik Nr 3 Informacja o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych


Wnioski o wykreślenie z rejestru konopi włóknistych

 Załącznik Nr 4 Wniosek o wykreślenie producenta z rejestru konopi włóknistych
 Załącznik Nr 4 Wniosek o wykreślenie producenta z rejestru konopi włóknistych

 Załącznik Nr 5 Wniosek o wykreślenie podmiotu skupującego z rejestru konopi włóknistych
Załącznik Nr 5 Wniosek o wykreślenie podmiotu skupującego z rejestru konopi włóknistych


Zawiadomienia o zawieszeniu działalności

 Załącznik Nr 6 Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych
Załącznik Nr 6 Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych

 Załącznik Nr 7 Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
 Załącznik Nr 7 Zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie skupu konopi włóknistych


Dokumentację dotyczącą monitorowania rynku konopi włóknistych należy składać od dnia 7 maja 2022 r.:
• bezpośrednio we właściwym OT KOWR,
• za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, na adres właściwego OT KOWR,
• za pośrednictwem innych operatorów lub,
• elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.