Opłata skarbowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonanie na wniosek producenta lub podmiotu skupującego konopie włókniste czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru konopi włóknistych, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

 

CZYNNOŚĆ URZĘDOWA PODLEGAJĄCA OPŁACIE SKARBOWEJ STAWKA OPŁATY SKARBOWEJ
Dokonanie na wniosek producenta czynności urzędowych związanych z wpisem do rejestru konopi włóknistych 30 zł
Dokonanie na wniosek podmiotu skupującego czynności urzędowych związanych z wpisem do rejestru konopi włóknistych 125 zł
Wykreślenie na wniosek producenta lub podmiotu skupującego z rejestru konopi włóknistych 10 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł

 

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie urzędu miasta lub na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR, z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „Opłata skarbowa: dokonanie wpisu producenta/podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.
Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Poniżej wykaz Urzędów Miast, w których należy uiścić stosowną opłatę skarbową (w podziale na oddziały terenowe KOWR):

 

LP OT KOWR NAZWA URZĘDU, W KTÓRYM NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ ADRES KONTO BANKOWE
1 BIAŁYSTOK Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
2 BYDGOSZCZ Urząd Miasta w Bydgoszczy ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
3 CZĘSTOCHOWA Urząd Miasta Częstochowa ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020
4 GORZÓW WIELKOPOLSKI Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
5 KIELCE Urząd Miasta Kielce Rynek 1
25-303 Kielce
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
6 KOSZALIN Urząd Miejski w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
_07 1140 1137 0000 2444 4400 1033
7 KRAKÓW Urząd Miasta Krakowa Aleja Powstania Warszawskiego 10
31-541 Kraków
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
8 ŁÓDŹ Urząd Miasta Łodzi WYDZIAŁ FINANSOWY Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
9 LUBLIN Urząd Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
10 OPOLE Urząd Miasta Opola Rynek 1a
45-015 Opole
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
11 OLSZTYN Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II  1
10-101 Olsztyn
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
12 POZNAŃ Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
13 PRUSZCZ GDAŃSKI Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
14 RZESZÓW Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
15 SZCZECIN Urząd Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
16 WARSZAWA Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
17 WROCŁAW Urząd Miasta Wrocław - Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

UWAGA!
Dopiero po wniesieniu należnej opłaty skarbowej KOWR rozpatrzy sprawę. Jeżeli opłata skarbowa nie została uiszczona, właściwy dyrektor oddziału KOWR wezwie producenta/podmiot skupujący konopie włókniste do jej uiszczenia i  wyznaczy termin na zapłatę. Termin nie może być krótszy niż siedem dni i dłuższy niż czternaście dni.

Jeżeli wnioskodawca nie zapłaci należnej opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie zwrócony (w formie postanowienia) albo KOWR zaniecha rozpatrywania sprawy.

Na postanowienie w sprawie zwrotu podania przysługuje wnioskodawcy zażalenie. Po rozpatrzeniu zażalenia właściwy dyrektor oddziału KOWR może wyznaczyć dodatkowy termin na zapłatę opłaty skarbowej.