Cele i potrzeby - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cele i potrzeby

CELE i POTRZEBY UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH


Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764) znacząco rozszerzyła listę potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste. Dodatkowo w określonych przypadkach, wprowadziła również możliwość uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne.
 

UPRAWA KONOPI WŁÓKNISTYCH MOZE BYĆ PROWADZONA NA: CELE I POTRZEBY
POTRZEBY WŁASNE (tj. do wykorzystania we własnym gospodarstwie, nie na
sprzedaż)
 
 • spożywcze
 • weterynaryjne
 • paszowe
 • pszczelarskie
 • nawozowe
 • izolacyjne
 • włókiennicze
 • energetyczne
 • rekultywacji gruntów
 • remediacji gruntów
 • potrzeby produkcji materiałów kompozytowych
 • potrzeby produkcji materiałów budowlanych
 • potrzeby produkcji naturalnych środków ochrony roślin
PRZETWARZANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE W CELU ODSPRZEDAŻY
 • spożywcze
 • weterynaryjne
 • paszowe
 • pszczelarskie
 • nawozowe
 • izolacyjne
 • rekultywacji gruntów
 • remediacji gruntów
 • potrzeby produkcji materiałów kompozytowych
 • potrzeby produkcji materiałów budowlanych
 • potrzeby produkcji naturalnych środków ochrony roślin
 • potrzeby włókiennicze
 • potrzeby chemiczne
 • potrzeby celulozowo-papiernicze
 • potrzeby kosmetyczne
 • potrzeby farmaceutyczne
 • potrzeby energetyczne
 • potrzeby nasiennictwa
 • potrzeby naukowo-badawcze
 • hodowla odmian konopi włóknistych
NA SPRZEDAŻ (w ramach umowy kontraktacji z podmiotem prowadzącym działalność w
zakresie skupu)

 
 • spożywcze
 • weterynaryjne
 • paszowe
 • pszczelarskie
 • nawozowe
 • izolacyjne
 • rekultywacji gruntów
 • remediacji gruntów
 • potrzeby produkcji materiałów kompozytowych
 • potrzeby produkcji materiałów budowlanych
 • potrzeby produkcji naturalnych środków ochrony roślin
 • potrzeby włókiennicze
 • potrzeby chemiczne
 • potrzeby celulozowo-papiernicze
 • potrzeby kosmetyczne
 • potrzeby farmaceutyczne
 • potrzeby energetyczne
 • potrzeby nasiennictwa
 • potrzeby naukowo-badawcze
 • hodowla odmian konopi włóknistych