Monitorowanie produkcji kwotowej i pozakwotowej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Monitorowanie produkcji kwotowej i pozakwotowej

Zasady monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobierania opłat na rynku cukru

(do rozliczenia roku gospodarczego 2016/2017)

 

Zobacz: http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/monitorowanie-produkcji-kwotowej-i-pozakwotowej-oraz-pobieranie-oplat-na-rynku-cukru.html