Warunki/Formularze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warunki/Formularze

Warunki uzyskania wpisu_zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

 

Wnioski

W celu uzyskania wpisu do rejestru, przedsiębiorca po spełnieniu warunków do wykonywania działalności oraz po zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia warunków, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami o spełnieniu warunków do wykonywania danej działalności gospodarczej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Załącznik nr 1_Wniosek o wpis_zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego - załącznik nr 3

Załącznik nr 3_Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego - załącznik nr 4

Załącznik nr 4_Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

 

Zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego - załącznik nr 2

Załącznik nr 2_Zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego