Wyroby Winiarskie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wyroby Winiarskie

PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYROBU LUB ROZLEWU WYROBÓW WINIARSKICH

 

W dniu 7 marca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24, z późn. zm.), na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm „Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich”. Celem tego mechanizmu jest monitorowanie produkcji wyrobów winiarskich w Polsce.

 

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którego prowadzenie zostało powierzone Dyrektorowi Generalnemu KOWR.

Wyrób wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych (do 1 000 hektolitrów rocznie) nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.

Ustawa określa definicję wyrobów winiarskich oraz podział tych wyrobów na fermentowane napoje winiarskie, produkty sektora wina oraz aromatyzowane produkty sektora wina. Wprowadza również  zmiany dotyczące producentów fermentowanych napojów winiarskich, którzy zobowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujące w szczególności:

  • przeniesienie kompetencji prowadzenia ww. rejestru do KOWR (rejestr ten prowadzony był przez MRiRW);
  • zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsumentów;
     
  • umożliwienie:
  1. produkcji cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego
  2. zakupu części surowców do wyrobu takich napojów w województwie lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;
  3. przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;
  • nadawanie kodu przedsiębiorcom jako podmiotom butelkującym wina, producentom, importerom oraz dostawcom zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas nie było uregulowane prawem krajowym.