Cukier - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Cukier

Na rynku cukru w ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Polityką Rolną Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje następującymi mechanizmami:

  • Monitorowanie produkcji na rynku cukru,
  • Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE.

UWAGA przedsiębiorcy zainteresowani przywozem i rafinacją cukru spoza UE

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r., wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskają pozwolenia na przywóz będą mogli dokonać przywozu cukru do rafinacji spoza UE.

Pozwolenia na przywóz wydawane są i rozliczane przez Departament Interwencji Rynkowych KOWR. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl w Dziale Handel zagraniczny > Handel zagraniczny > Cukier > Przywóz produktów.