Wykaz rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wykaz rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wykaz rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 

Rachunek pomocniczy – kary pieniężne – biogaz rolniczy

NRB: 06 1130 1017 0020 0726 0727 3120

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych „Szklanka mleka”

NRB: 17 1130 1017 0020 0726 0727 3116

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

 

Rachunek pomocniczy – wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno – spożywczego z zagranicą

NRB: 21 1130 1017 0020 0726 0727 3141

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

 

 

Rachunek pomocniczy – dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków FPM

NRB: 33 1130 1017 0020 0726 0727 3119

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego

NRB: 34 1130 1017 0020 0726 0727 3101

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych

NRB: 38 1130 1017 0020 0726 0727 3126

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – pomoc techniczna PROW 2007 - 2013

NRB: 44 1130 1017 0020 0726 0727 3115

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

NRB: 47 1130 1017 0200 0000 0025 4283

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – wpływy z tytułu kar pieniężnych – infrastruktura energetyczna

NRB: 48 1130 1017 0020 0726 0727 3140

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – wypłata rekompensat producentom zrzekającym się prawa do indywidualnych ilości referencyjnych (IIR)

NRB: 50 1130 1017 0020 0726 0727 3104

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek bankowy do wpłat i wypłat w ramach działalności bieżącej (rachunek pomocniczy - dotacja podmiotowa)

NRB: 60 1130 1017 0020 0726 0727 3118

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – wpływy kar pieniężnych – biokomponenty i biopaliwa ciekłe

NRB: 61 1130 1017 0020 0726 0727 3100

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – „Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020”

NRB: 64 1130 1017 0020 0726 0727 3143

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy - działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych

NRB: 65 1130 1017 0020 0726 0727 3125

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – obsługa kart płatniczych BGK – VISA Business Debit

NRB: 71 1130 1017 0020 0726 0727 3114

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – wpływy z tytułu kar pieniężnych – biopłyny

NRB: 75 1130 1017 0020 0726 0727 3139

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – pomoc dla plantacji trwałych

NRB: 82 1130 1017 0020 0726 0727 3110

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – wadia i kaucje

NRB: 82 1130 1017 0200 0000 0025 4235

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rachunek pomocniczy – inwestycje i zakupy inwestycyjne

NRB: 93 1130 1017 0020 0726 0727 3106

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

 
Wykaz rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podlegające konsolidacji

 

Rachunek bieżący

NRB: 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136

Bank Gospodarstwa Krajowego
 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa