Składanie przez przedsiębiorców gwarancji zabezpieczających realizcję wybranych mechanizmów WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Składanie przez przedsiębiorców gwarancji zabezpieczających realizcję wybranych mechanizmów WPR

Informujemy, że z dniem 01.09.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1619), które wprowadziło  nowe wzory gwarancji transakcji pojedynczej i zbiorczej (w załączeniu skany wzorów gwarancji).

Pobierz:

pdf Załącznik 1 (.pdf)
pdf Załącznik 2 (.pdf)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2017r. poz. 1619) rejestr instytucji finansowych prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) z dniem 1 września 2017r. staje się częścią Rejestru Upoważnionych Gwarantów (RUG) ARiMR.

Uwaga

Instytucjami upoważnionymi do udzielania gwarancji są instytucje finansowe, które zostały zarejestrowane w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów  (RUG) ARiMR.

Gwarancje składane jako zabezpieczenie w ramach mechanizmu WPR należy składać w Centrali KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.