Działania edukacyjne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Działania edukacyjne


Uwaga Szkoły podstawowe uczestniczące w „Programie dla szkół”

 

Przypominamy, iż w dniu 30 września 2021 r. upływa termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” na przekazanie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym za rok szkolny 2020/2021.

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Programie dla szkół” mają możliwość wypełnienia i wysłania Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego adresu:

http://informacja-pds.kowr.gov.pl/

Celem udostępnionej funkcjonalności jest ułatwienie szkołom przygotowania i przesłania informacji.

Formularz udostępniony elektronicznie umożliwia szkołom podstawowym m. in.:

 • wypełnienie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym
 • przesłanie ww. informacji do KOWR w formie elektronicznej
 • pobranie ww. informacji w pliku pdf (zalecana przeglądarka Mozilla Firefox)

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi formularza znajdują się w Instrukcji dla szkół podstawowych składających Informację o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (pdf)

W przypadku informacji wypełnionych w formie papierowej należy je składać do właściwego miejscowo OT KOWR  (pocztą lub bezpośrednio w OT KOWR).

Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (pdf)

 

Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

 

 

 

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej[1].

 

 

 

Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. działań przygotowany został pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:

 • cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego, dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),
 • poradnik dla nauczycieli,
 • broszurę dla dzieci,
 • poradnik dla rodziców,
 • instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.

Materiały zostały przygotowane we współpracy z następującymi instytucjami:

 • w obszarze edukacji: Ministerstwem Edukacji Narodowej,
 • w obszarze rolnictwa: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • w obszarze zdrowia: Ministerstwem Zdrowia, Instytutem Żywności i Żywienia*, Instytutem Matki i Dziecka.

*Konsultanci merytoryczni IŻŻ: dr Katarzyna Wolnicka, Anna Taraszewska, Joanna Jaczewska-Schuetz

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją, jak również rolnictwem, co znalazło odzwierciedlenie w liście przewodnim  skierowanym do szkół uczestniczących w programie sygnowanym przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.  

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół do korzystania z ww. materiałów edukacyjnych, w szczególności do obejrzenia wraz z dziećmi filmów edukacyjnych, a następnie organizowania własnych warsztatów kulinarnych, pokazujących dzieciom jak smaczne i ważne mogą być owoce, warzywa i produkty mleczne w ich codziennym jadłospisie. Zachęcamy również do korzystania z dedykowanych dzieciom, rodzicom i nauczycielom broszury oraz poradników, zawierających przystępne kompendium wiedzy m.in. w zakresie zdrowej diety.

Materiały edukacyjne do pobrania lub wydruku:

Broszura dla dzieci: Ekipa Chrumasa na tropie zdrowego żywienia – Ciekawostki i ćwiczenia na tropie zdrowego żywienia

Poradnik dla nauczycieli: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla nauczycieli

Poradnik dla  rodziców: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla rodziców dzieci w klasach I-V

List instruktażowy

Filmy edukacyjne:

Filmy dla klas I-III

 • Pory roku: wiosna-lato

 • Pory roku: jesień-zima

Filmy dla klas IV-V

 • Pory roku: wiosna-lato

 • Pory roku: jesień-zima

 

 

___________________________________
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

Działania Edukacyjne