OT Kielce - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kielce

Aktualny wykaz nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w tym nieruchomości o powierzchni poniżej 2 ha, położonych na terenie woj. świętokrzyskiego) dostępny jest na Platformie Usług eRolnik w zakładce "DZIAŁKI ZASOBU WRSP"

Link do Platformy Usług eRolnik: https://erolnik.gov.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w biurze Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach oraz Sekcji Zamiejscowej w Opatowie.