Materiały promocyjne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Materiały promocyjne

 

Działania w 2018 roku

 

Spotkania wojewódzkie

W ramach realizacji działań informacyjno-promocyjnych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w listopadzie br. zorganizował cykl 16 spotkań wojewódzkich obejmujących briefingi prasowe i seminaria. Celem spotkań było podsumowanie realizacji Podprogramu 2017, planowana realizacja Podprogramu 2018 oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji jednostkom realizującym POPŻ w temacie m.in. doświadczeń i dobrych praktyk w POPŻ oraz działań w przyszłych Podprogramach. 

W spotkaniach uczestniczyło około 800 osób w całej Polsce z różnych instytucji zaangażowanych w realizację programu (m.in. MRPiPS, KOWR, organizacje partnerskie ogólnopolskie, regionalne i lokalne, ośrodki pomocy społecznej) oraz media lokalne. Zorganizowane seminaria stanowiły swojego rodzaju fora dyskusyjne do wymiany m.in. doświadczeń i dobrych praktyk w ramach realizacji programu, pojawiających się problemów i sposobów ich rozwiązania (np. występowanie tzw. białych plam) oraz wyzwań w realizacji kolejnego Podprogramu i działań po 2020 roku. Należy również odnotować, że w trakcie spotkań podkreślano ważną rolę KOWR w realizacji POPŻ, w tym m.in. w kontekście podjętych działań, których efektem jest dostarczanie żywności o bardzo dobrej jakości i walorach smakowych.

W wyniku przeprowadzonych briefingów prasowych w przestrzeni medialnej pojawiło się kilkadziesiąt informacji, w tym artykuły prasowe oraz informacje w radio i w telewizji.

                           

   

Reportaże

KOWR w ramach działań informacyjno-promocyjnych zlecił realizację i emisję 4 reportaży dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Celem Reportaży jest zwiększenie wiedzy o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz stworzenie pozytywnego wizerunku tego Programu wśród jego beneficjentów, gmin dotąd nieuczestniczących w jego realizacji oraz ogółu społeczeństwa polskiego.

Każdy z reportaży przedstawia realizację POPŻ przez jedną z Organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO), tj. Federację Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz przez Polski Czerwony Krzyż.

Przedstawiciele OPO zaprezentowali działania swojej OPO, w tym doświadczenia w realizacji dystrybucji żywności i działań towarzyszących.

Reportaże przybliżyły społeczeństwu realizację POPŻ w praktyce, m.in. poprzez relacje osób bezpośrednio zaangażowanych w dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących, jak i osób korzystających w Programu.

Miłego oglądania!

 

 

 Reportaż - Caritas Polska

 

 

 

 

 

 

 Reportaż - Federacja Polskich Banków Żywności