Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiany jest przez Komisję Europejską okresowo i ma na celu osiągnięcie stabilizacji rynku wieprzowiny poprzez zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych.

Realizacja powyższego mechanizmu w ramach kompetencji KOWR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na terenie Polski, zgodnie z zasadami określonymi przez KE. Dopłata jest udzielana wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i wypełnili warunki uczestnictwa w mechanizmie.

Stawki dopłat do przechowywanych produktów mogą być ustalone przez Komisję Europejską z góry lub w drodze procedury przetargowej.

W rozporządzeniu otwierającym mechanizm dopłat KE określa m.in.:

  • wykaz produktów wraz z właściwymi kodami CN,
  • minimalną ilość produktów, do której może odnosić się pojedynczy wniosek/oferta,
  • okres wnioskowania o dopłaty lub terminy składania ofert przetargowych,
  • minimalny i maksymalny okres przechowywania produktów,
  • wysokość zabezpieczenia.