Zmiany na Giełdowym Rynku Rolnym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zmiany na Giełdowym Rynku Rolnym

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego (GRR). Rynek ten prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii S.A. na podstawie licencji udzielonej przez KOWR, z dniem 1 września 2020 r.

Zmiany dotyczące funkcjonowania GRR, wprowadzone przez Grupę Kapitałową Giełdy Papierów Wartościowych (GK GPW) obowiązują od 21 lutego 2022 r. i dotyczą:  

  • skrócenia terminu złożenia wniosku o aukcję do 3 dni,
  • likwidacji wadium wnoszonego przez uczestnika Systemu Magazynów Autoryzowanych,
  • skrócenia czasu rozliczenia do 1 dnia po zakończeniu aukcji.

Działania stymulujące rozwój Giełdowego Rynku Rolnego mają ułatwić uczestnikom rynku organizację aukcji na GRR, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obrotu. Wdrożone zmiany są efektem pracy Rady Rynku Rolnego, której zadaniem jest wdrażanie działań usprawniających funkcjonowanie GRR, zgodne z oczekiwaniami uczestników sektora rolno-spożywczego.

W skład Rady Rynku Rolnego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz przedstawiciele GK GPW.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera rozwój Giełdowego Rynku Rolnego. W tym celu zorganizował 24 lutego 2022 r. kolejne spotkanie poświęcone temu rynkowi z udziałem przedstawicieli GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Elewarru sp. z o.o. oraz spółek nadzorowanych przez KOWR.

Celem spotkania było przedstawienie wprowadzonych oraz planowanych do wprowadzenia zmian na Giełdowym Rynku Rolnym oraz określenie działań, które mogą przyczynić się do wzmocnienia obrotu polskimi produktami rolnymi za jego pośrednictwem. Podczas spotkania przedstawiciele GK GPW przedstawili obecny stan funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego i procedowane zmiany do regulacji odnoszących się do tego rynku. Wskazali na problemy i ograniczenia ze strony rynku
i poinformowali, że są otwarci na propozycje zmian, które mogą przynieść korzyści dla podmiotów z sektora rolno-spożywczego.

Przedstawiciele ze strony spółek nadzorowanych przez KOWR oraz Elewarru sp. z o.o. wskazali na potrzebę wprowadzenia dalszych zmian, które ułatwiłyby uczestnictwo w obrocie giełdowym, a także zadeklarowali wsparcie działań mających na celu rozwój Giełdowego Rynku Rolnego.

Giełdowy Rynek Rolny jest pierwszym w Polsce elektronicznym narzędziem umożliwiającym giełdowy obrót produktami rolno-spożywczymi w formule rynku kasowego (tzw. rynku spot),
tj. z natychmiastową dostawą towaru. Na rynku tym można zawierać transakcje w formule systemu kursu jednolitego oraz w formie aukcji. Obecnie produktami dopuszczonymi do obrotu są: pszenica, żyto, kukurydza oraz rzepak. GRR powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez KOWR w latach 2018-2020. Więcej informacji o Giełdowym Rynku Rolnym na: https://www.tge.pl/rtrs.

 

News