Złota 100 Polskiego Rolnictwa po raz piąty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Złota 100 Polskiego Rolnictwa po raz piąty

W Warszawie, 5 grudnia br., odbyła się uroczysta gala Rankingu Wprost – Złota 100 Polskiego Rolnictwa, podczas której zostały wręczone statuetki Orła dla najlepszych firm z branży rolno-spożywczej. W uroczystości uczestniczył Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Sekretarz Stanu w MRiRW Rafał Romanowski. Partnerem wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Dyrektor Generalny Waldemar Humięcki.

Jest to już piąta edycja rankingu. Zwycięzcą Rankingu Złota 100 Polskiego Rolnictwa została Grupa Azoty S.A. Grupa ta odebrała również nagrodę dla Najlepszego Pracodawcy w branży rolno-spożywczej.

W Rankingu Złotej 100 Polskiego Rolnictwa w kategorii Osobowość zwyciężył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Tygodnik Wprost po raz pierwszy nagrodził najlepsze firmy sektora rolno-spożywczego w 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był obecny we wszystkich dotychczasowych edycjach. W tym roku KOWR wręczył laureatom statuetki orła w dwóch kategoriach: Regionalny Producent Żywności Ekologicznej i Największy eksporter produktów rolno-spożywczych. Zwycięzcą w pierwszej kategorii został Zakład Mięsny Jasiołka w Dukli, a w drugiej  – Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Laureatom nagrody wręczył Dyrektor Generalny KOWR Waldemar Humięcki.

Jak podaje „Wprost” Ranking Złota 100 Polskiego Rolnictwa został przygotowany na podstawie analizy największych spółek branży rolniczej. Brano pod uwagę główne wskaźniki finansowe: przychody i zyski uzyskane za ostatnie dwa lata, profil działalności firmy, regularność składania sprawozdań finansowych itp.

News