Zielone Forum wGospodarce.pl - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zielone Forum wGospodarce.pl

W dniach 22-23 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się Zielone Forum wGospodarce.pl, którego partnerem został m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, poświęcone m.in. tematyce odnawialnych źródeł energii.

Podczas czterech dyskusji panelowych zostały poruszone zagadnienia związane z wyzwaniami, które stoją przed polską gospodarką, w kontekście transformacji energetycznej i ochrony środowiska.

Partnerom Forum zostały przyznane wyróżnienia w postaci eko-statuetek FIRMY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ŚRODOWISKO 2021. W imieniu KOWR wyróżnienie odebrał Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Jedna z debat została poświęcona tematyce odnawialnych źródeł energii. Uczestniczył w niej przedstawiciel KOWR – Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, który zwrócił szczególną uwagę na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych, promujących odnawialne źródła energii, w szczególności w rolnictwie. Przedstawił również zadania jakie w tym zakresie prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W 2021 roku KOWR zrealizował 3 filmy edukacyjne przedstawiające korzyści dla gminy oraz jej mieszkańców wynikające z dobrze funkcjonującej biogazowni rolniczej. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców filmy były dystrybuowane w mediach społecznościowych związanych z branżą rolniczą, natomiast aktualnie jest realizowana kampania promocyjno-informacyjna w Telewizji Polskiej.

W kolejnych latach KOWR planuje kontynuację zadań informacyjno-promocyjnych, w tym w szczególności dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, mikrobiogazowni rolniczych oraz agrofotowoltaiki.

News