Wysokorozdzielcze dane satelitarne dla Projektu S2MUR – ogłoszenie przetargu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wysokorozdzielcze dane satelitarne dla Projektu S2MUR – ogłoszenie przetargu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg nieograniczony na „Usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Termin składania ofert upływa 16 sierpnia br. o godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją warunków zamówienia zostało opublikowane na platformie zakupowej KOWR pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/354310/usluga-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur

 

Celem Projektu S2MUR jest zaprojektowanie i budowa systemu IT wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie kraju. Nadrzędnym celem Projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji na temat Projektu S2MUR można znaleźć:

https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

News