Wspólne działanie szansą na skuteczną promocję - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wspólne działanie szansą na skuteczną promocję

O rozwiązaniach mogących podnieść skuteczność promocji polskich produktów rolno – spożywczych rozmawiali prezesi, przedstawiciele funduszy promocji żywności podczas spotkania z udziałem Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotra Serafina.

Fundusze, odrębne dla poszczególnych branż, powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. W Polsce funkcjonuje 9 takich funduszy: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, a także ryb.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków. To przedstawiciele przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, producentów oraz izb rolniczych. Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata. Do kompetencji komisji zarządzających należy m.in. opracowywanie strategii promocji dla poszczególnych branż, których dotyczą fundusze promocji.

Zadaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wyłącznie wsparcie od strony administracyjnej poszczególnych funduszy i obsługa ich rachunków bankowych.

Jedną z głównych propozycji było wypracowanie strategii wspólnych i jednolitych działań wszystkich funduszy na rzecz poprawy konkurencyjności polskich produktów rolno – spożywczych w kraju i za granicą.

News