Wizyta ekspertów tureckiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wizyta ekspertów tureckiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli

W dniu 10 lipca 2018 r. Centralę KOWR odwiedziła grupa ekspertów tureckiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli w ramach projektu pomocy technicznej „Wparcie Techniczne dla Rozwoju Strategii w zakresie dostosowania do wymogów Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych”. W spotkaniu uczestniczył Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską jako pomoc przedakcesyjna dla krajów kandydujących do UE i ma na celu wsparcie Turcji w procesie niezbędnych dostosowań do wymogów acquis communautaire w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej oraz budowę zdolności instytucjonalnej tureckiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli do realizacji zadań wynikających z rozdziału 11 negocjacji „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Generalnego Michał Wiśniewski. W spotkaniu  udział wzięli również przedstawiciele Biura Analiz i Strategii oraz Departamentu Interwencji Rynkowych. Zaprezentowano zadania realizowane przez KOWR, a wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Omówiony został także system pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych w handlu z krajami trzecimi.

Członkowie delegacji tureckiej w czasie wizyty w Polsce spotkali się również z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, służb celnych, organizacji producentów z województwa mazowieckiego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W programie pobytu przewidziano również wizytę w Oddziale Terenowym KOWR w Krakowie.

News