Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

W dniu 30 października 2021 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym (Załącznik Nr 3).

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal3.pdf

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o szacowanej ilości win, winogron lub moszczu winogronowego, które będą dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym (Załącznik Nr 9).

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal9.pdf

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR:https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina.

Deklaracje można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Warszawie, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

News