Umowa pomiędzy KOWR a Polską Agencją Inwestycji i Handlu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Umowa pomiędzy KOWR a Polską Agencją Inwestycji i Handlu

17 listopada br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy KOWR a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH). Umowę podpisali: Dyrektor Generalny KOWR Waldemar Humięcki, Prezes PAIH Krzysztof Drynda i Członek Zarządu PAIH Zdzisław Sokala.

Umowa zawarta została na potrzeby realizacji wspólnych działań na rzecz wspierania wymiany handlowej produktami żywnościowymi i rolnymi z zagranicą, w tym promocji polskiego sektora rolno-spożywczego. Dokument zakłada pogłębienie współpracy KOWR z wybranymi Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH, działającymi na rynkach o największym potencjale eksportowym dla polskich firm.

Podczas spotkania Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki podkreślił, że renoma polskich produktów nieustannie rośnie i trafiają one na kolejne rynki zagraniczne w coraz większych ilościach. – Rosnący z każdym rokiem eksport żywności z Polski świadczy o tym, że wspólne wysiłki podejmowane przez eksporterów, jak i instytucje odpowiedzialne za wsparcie eksportu, przynoszą efekty. Nie chcemy jednak osiadać na laurach i wciąż mamy apetyt na więcej, a potencjał polskiego sektora rolno-spożywczego jest ogromny – dodał Dyrektor Generalny KOWR.

Połączenie kompetencji, wiedzy i doświadczeń KOWR i PAIH pozwoli na uzyskanie efektu synergii, który przełoży się na konkretne wyniki w postaci bardziej dynamicznego wzrostu wartości i wielkości eksportu polskiej żywności i produktów rolnych. Nadrzędnym celem współpracy jest zwiększenie liczby producentów i przetwórców realizujących działalność eksportową, w tym przede wszystkim małych i średnich firm oraz rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstw mających już doświadczenie w eksporcie – poszerzenie ich oferty asortymentowej skierowanej na eksport, ze szczególnym uwzględnieniem produktów przetworzonych i wysokoprzetworzonych, o dużej wartości dodanej.

News