Targi Agrotech w Kielcach po raz 27. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Targi Agrotech w Kielcach po raz 27.

W dniach 18–20 marca br. w Kielcach odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech. Jest to jedno z największych w Polsce wydarzeń wystawienniczych poświęconych technice rolniczej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego i Jacek Toś, Dyrektor Oddziału Terenowego w Kielcach.

Targi AGROTECH otworzył Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnosząc się do aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Swoją ofertę zaprezentowało 350 firm z Polski i ze świata. Uczestniczyli przedstawiciele z takich krajów, jak: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania czy Włochy. Wystawcy przedstawili nowości z branży rolniczej, ciągniki, maszyny, narzędzia do uprawy i pracy w gospodarstwie,  a także do produkcji zwierzęcej i roślinnej, nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe. Program wydarzenia uzupełniły warsztaty, konferencje i seminaria tematyczne.

Podczas trwania targów odbył się 39. Finał Krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której pomysłodawcą i głównym organizatorem od wielu lat jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Nagrody dla laureatów konkursu ufundował m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które wręczyli: Jacek Malicki i Jacek Toś.

Instytucje resortu rolnictwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prezentowały swoje działania na jednym, wspólnym stoisku.

Warto odnotować, że w pierwszym dniu targów Oddział Terenowy KOWR w Kielcach wspierali merytorycznie przedstawiciele OT Kraków w osobach Janiny Burzyńskiej, Dyrektor OT oraz Krzysztofa Lewińskiego, pracownika Wydziału Rynków Rolnych.

News