Studia podyplomowe uzupełniające kwalifikacje rolnicze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Studia podyplomowe uzupełniające kwalifikacje rolnicze

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi studia podyplomowe dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych. Ich celem jest uzupełnienie kwalifikacji rolniczych oraz zdobycie wiedzy z zakresu działalności rolniczej, w tym dotyczących wsparcia rolnictwa środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz z zakresu ubezpieczeń rolnych.

Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze w następujących zakresach:

– Integracja Europejska – Agrobiznes i Obszary Wiejskie (zasady korzystania z funduszy rolnych i strukturalnych Unii Europejskiej),

– Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli spełnić wymaganie przewidziane aktualnymi przepisami prawa a zdobyta wiedza w szczególności będzie przydatna dla beneficjentów działań: modernizacja gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, tworzenie grup i organizacji producentów, Program Leader, wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Szczegółowe informacje o ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są pod linkiem: https://wes.up.poznan.pl/pl/content/studia-podyplomowe

News